# نیمایی

چهار فصل ناتمام...

                             1 خسته‌‌ام          نشسته‌‌ام                    و سقف پیرخانه را                                         نگاه می‌کنم.سیر سیر خفته است   هر نفس که می‌کشد بوی ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 21 بازدید